Cijena: Od do

Usporedba nekretnina

Agencija za prodaju nekretnina – što pruža agencija za nekretnine

Osnovna uloga agencije za nekretnine je zastupanje nalogodavca u prodaji, kupovini, zamjeni, iznajmljivanju, unajmljivanju nekretnina.Van toga, posrednici mogu pružati i dodatne usluge, ovisno o opsegu registriranih djelatnosti i stručnosti djelatnika – sređivanje stanja u zemljišnim knjigama i katastru, prijepis režijskih troškova, izrada kupoprodajne i druge dokumentacije, oglašavanje nekretnina na internet stranicama, davanje mišljenja o tržišnoj […]